Start


...a ósmego dnia Bóg stworzył strażaka...

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobuczynie. Jej zadaniem jest wspieranie jednostek Państwowych Straży Pożarnych w działaniach mających na celu walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Swoje obowiązki wypełniamy z należytą odpowiedzialnością i zaangażowaniem.

 

OSP Kłobuczyno

 

Obowiązek Strażaka

Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie gdzie pali się,
Ty mi, o Panie, siłę daj
Bym życie ludzkie ocalił.
 
Pozwól niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę.
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.
 
Daj Panie czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk.
Daj sprawność i przytomność, bym
Ugasił pożar w mig.
 
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać.
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.
 
A jeśli taka wola Twa
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej
O to Cię proszę szczerze.