Na wieczną służbę odszedł od nas druh Stanisław Ramczykowski

//Na wieczną służbę odszedł od nas druh Stanisław Ramczykowski

Z przykrością informujemy, że dnia 4 stycznia 2021 r. w wieku 89 lat odszedł nasz najstarszy druh, Stanisław Ramczykowski. Był czynnym członkiem jednostki od roku 1950. W latach 1950-2011 pełnił nieprzerwanie funkcję skarbnika. W marcu 2011 roku przeszedł w stan spoczynku, pełniąc odtąd rolę druha honorowego.

W okresie swojej przynależności przeszedł różnego rodzaju szkolenia, wielokrotnie brał udział w akcjach, ratował życie oraz mienie podczas działań ratowniczo-gaśniczych. W czasach, gdy nasza jednostka należała do typu M1 (czyli nie posiadała jeszcze samochodu strażackiego), to druh Stanisław, mieszkający za płotem remizy, przygotowywał własne konie z wozem, a potem traktor z przyczepą, które wówczas stanowiły główny środek transportu motopompy do pożaru. Był inicjatorem budowy nowej remizy w 1984 roku. W 1991 roku brał udział w pracach Komitetu starającego się o nadanie Sztandaru dla jednostki OSP Kłobuczyno. Udzielał się społecznie przy pracach związanych z modernizacją remizy w latach 2000-2005.

Za sumiennie wykonywanie obowiązków jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej Kłobuczyno został odznaczony odznaką „Strażak Wzorowy” oraz medalami: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa przez Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w czwartek 7 stycznia o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku.

Rodzinie i bliskim pragniemy złożyć wyrazy serdecznego współczucia.

Niech Święty Florian ma Go w swojej opiece. Spoczywaj w pokoju…

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

w Kłobuczynie

Mariola Lamkiewicz-Czechowska

2021-01-05T12:00:36+00:00