Loading...
Jak postępować w razie pożaru 2018-01-31T19:35:17+00:00

Alarmowanie o niebezpieczeństwie

Każdy , kto zauważy pożar zobowiązany jest niezwłocznie:

1. Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w sąsiedztwie lub w obiekcie, jeśli nie zagraża to jego życiu lub zdrowiu.

2. Telefonicznie lub w inny dostępny sposób powiadomić Straż Pożarną podając:

  • gdzie się pali: adres, nazwa obiektu, jak tam dojechać ( gdy jest utrudniony dojazd np. zimą), na której kondygnacji,
  • co się pali : mieszkanie, piwnica, sklep, biuro; czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego;
  • swoje imię i nazwisko, numer telefonu z którego zgłaszana jest informacja o zdarzeniu .

UWAGA: Przed zakończeniem połączenia należy chwilę odczekać na potwierdzenie oraz ewentualne dodatkowe pytania.

3. Powiadomić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o zaistniałym zdarzeniu.

UWAGA ! ! !

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody.

Art. 45. „ Zabrania się wypalania roślinności na łąkach , pastwiskach , nieużytkach , rowach, pasach przydrożnych , szlakach kolejowych lub strefie oczeretów i trzcin.”

Art. 59. „ Kto wypala roślinność na łąkach , pastwiskach , nieużytkach , rowach, pasach przydrożnych , szlakach kolejowych , w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny.”