Loading...
Zarząd OSP 2018-03-04T12:17:55+00:00

Zarząd OSP

 • Prezes: Mariola Lamkiewicz-Czechowska

 • Z-ca prezesa: Wojciech Wica

 • Naczelnik: Dariusz Furman

 • Skarbnik: Andrzej Ramczykowski

Komisja rewizyjna:

 • Roman Małszycki
 • Piotr Okrój
 • Dariusz Kreft
 • Tomasz Dziemiński

Przedstawiciele na zjazd

Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

 • Mariola Lamkiewicz-Czechowska
 • Marek Bronk
 • Dariusz Furman